3D и 4D eхография

Това е най-новата ултразвукова технология в съвременното акушерство и гинекология!

Тя ни дава възможност за получаване на обемни триизмерни образи и да ги изследваме във всички срезове независимо от позицията на плода. Наличието на 3D/4D опция в ехографския апарат означава, че апарата е от експертен клас с висока разделителна способност, което позволява да се извърши качествена и прецизна оценка на анатомията и състоянието на плода и с това да се доуточни или подтвърди диагнозата за плода.

Революционно новите технологии 3D-bетална ехокардиография и 4D-фетална ехокардиография (STIC) в допълнение към 2D-феталната ехокардиография предлагат уникалния възможност за прецизна пренатална диагностика на вродени сърдечни аномалии у плода.

4D-фетална ехокардиография (STIC): Революционно нова технология ултразвуково изследване на сърцето н а плода, създадена на базата на 3D-ехографията, която в допълнение към 2D-феталната ехокардиография, дава нови възможности за по-ефективна пренатална диагностика на вродени сърдечни аномалии.

Със STIC-технологията (в сравнение с обикновената 2D-технология) се оценяват в реално време движещите се сърдечни структури и главните съдове във всички плоскости.

ЗАБЕЛЕЖКИ

  • Може да се извърши по всяко време, оптимални срокове 12-32 г.с.
    За STIC-технологията оптималните срокове са 20-23 г.с..
  • Дава прецизна информация за анатомията на плода.
  • Не дава по-разбираеми образи за родителите. Удачните „ фетални фотосесии ” се получават при наличие на определени условия за това (подходящ срок, подходяща позиция на плода, достатъчно количество околоплодни води и др.).
  • Изследването се извършва при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема) и при необходимост и трансвагинално (през влагалището) – за оценка на трудно достъпни за оглед през корема фетални структури. 3D-трансвагиналното ултразвуково изследване е напълно безопасно!
  • Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате протокол „Фетална морфология“ и негов запис върху CD или DVD.
  • 3D/4D eхографията не отменя необходимостта от рутинните прегледи при проследяващия Ви гинеколог.

Запиши час за консултация още днес

Напред