Фетална ехокардиография

Това е високо специализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода с цел изключване или диагностициране на вродени сърдечни аномалии (ВСА).

ВСА се срещат в около 4-13 на 1000 живородени. Около половината от тях са тежки (несъвместими с живота) или свързани с висок оперативен риск. Останалата половина са с различна тежест, които налагат оперативна корекция след раждането в оптимални срокове (в зависимост от тежестта на порока). Затова те заемат водеща позиция като причина за перинаталната смъртност. Освен това, някои ВСА се съчетават с хромозомни аномалии.

Пренаталната диагностика на вродените сърдечни аномалии би предотвратила част от усложненията, свързани с късната диагноза.

За оценка на феталното сърце се използва целият арсенал от ултразвукови технологии: 2D-ехокардиография, 3 и 4D-ехокардиография (STIC), доплерехокардиография, М-mode.

  • Скрининг фетална ехокардиография – извършва се на всички бременни като част от специализираните изследвания – Ехографски скрининг І триместър и Фетална морфология ІІ-триместър.
  • При определени обстоятелства се предлага разширена фетална ехокардиография (специализирано изследване, което се извършва от детски кардиолог).

РАЗШИРЕНА ФЕТАЛНА ЕХОКАРДИОГРАФИЯ

  • Извършва се от детски кардиолог.
  • Оптимални срокове: 20-24 г.с..
  • Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате протокол „Фетална ехокардиография”.
  • Всяко отклонение от прегледа „ Фетална ехокардиография ” ще бъде подробно обсъдено с Вас.
  • Някои вродени сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани само след раждането!

Запиши час за консултация още днес

Напред