Скрининг 11-13.6 г.с.

Целта е в този ранен срок на бременността, чрез комбинирани скринингови тестове да се изключат или диагностицират вродени структурни и хромозомни аномалии на плода.Това ни позволява, ако се установят отклонения от нормите, да се извършат допълнителни изследвания или при необходимост да се прекъсне бременността на този ранен етап.

  • Ехографски скрининг І триместър – е високо-специализирано ултразвуково изследване за вродени структурни и хромозомни аномалии на плода в ранните срокове на бременността 11-13.6 г.с..

Оценяват се дължината на плода и основните маркери за хромозомни аномалии.

Към това се прави първата най-ранна оценка на анатомията на плода. На базата на това изследване се идентифицират 90% от съмнителните за синдрома на Даун и други хромозомни аномалии плодове.

  • Биохимичен скрининг за хромозомни аномалии І триместър – в кръвта на майката се изследват два хормона с произход от плода и придатъците му ( бета-ЧХГ и РАРР-А ).

При изчисляване на индивидуалния риск се вземат предвид нивата на двата хормона, възрастта на бременната и оценените при ултразвуковия скрининг маркери и така се идентифицират около 95% от плодовете със синдрома на Даун.

  • Препоръчва се за всички бременни.
  • Важно е да се спазва срока 11– 13.6 г.с.!

Пропуснат скриниг І триместър? Не се вълнувайте, имате шанс за комбинирано изследване в 15 – 20 г.с. → Фетална морфология с БХС ІІ-триместър (15-20г.с.)

  • Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема) и при необходимост и трансвагинално (през влагалището) – за оценка на трудно достъпни за оглед през корема фетални структури.
  • Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате протокол „Ехографски скрининг І триместър „ и при желание и непосредствено заявяване преди самия преглед и негов запис върху CD или DVD.
  • Всяко отклонение от този комбиниран скрининг ще бъде подробно обсъдено с Вас.
  • Наличието на едно или повече отклонения от нормата не значи, че плодът е болен! Това е само повод за допълнително инвазивно изследване (Хорионбиопсия или амниоцентеза) за 100% (99%) отхвърляне на хромозомна аномалия.
  • Ако се диагностицира тежка структурна аномалия (несъвместима с живота) се обсъжда прекъсване на бременността.
  • С ехографския скрининг І триместър не може да се оцени напълно анатомията на плода, т.к. плодът е още малък. Оптималния срок за оценка на анатомията на плода е 20-23 г.с. → Фетална морфология 20-23 г.с

Запиши час за консултация още днес

Напред