Женска консултация

Какво в същност е женската консултация?

В женската консултация последователно се проследява бременността на жената от момента на ретистрация до нейния завършек, както и първите 40 дни след раждането. Проследяването се състои от поредица прегледи, соматични и лабораторни изследвания, които не са разпределени равномерно през целия период на бременността, а честотата им варира в зависимост от напредването на бремеността и състоянието на бъдещата майка.

КАК ПРОТИЧА?

При първоначалното регистриране на бременност се прави цялостен и обстоен преглед на жената. Той включва ехография, измерване на таза, телесното тегло и лабораторни изследвания, в които задължително трябва да бъде включено изследване на кръвна захар и уреята. Не се пропуска и задължителното регистриране на кръвната група. Ако всичко е в границите на нормата и бъдещата майка е в първия триместър на бременността, следващата визита на пациентката се планира след 1 месец.

През второто тримесечие на бременността посещенията в женската консултация се планират през 4 седмици.

По време на последното тримесечие на бременността посещенията в женската консултация зачестяват, като бъдещата майка се подлага на цялостни лабораторни изследвания, стриктно изследване на кръвното налягане, проследява се за наличие на оттоци по крайниците и за белтък в урината.

През последния триместър от бременността наблюдаващият лекар прави цялостна преценка на състоянието на жената – съотношението на размерите на плода спрямо таза и евентуално подготовка за начина на раждане. Анализират се предишните бременности и раждания. Ако се налага раждане по оперативен път, в смисъл цезарово сечение, това трябва да е ясно 2 седмици преди термина за раждане, за да може по – лесно и спокойно да се планира оперативната намеса.

В момента в професионалните среди се води сериозна полемика относно раждането чрез цезарово сечение по желание на бъдещата майка. Все повече стават привържениците на мнението, че жената трябва да се чувства спокойна и сигурна, за да може по – лесно да поеме майчинските задължения, и затова е важно съобразяването с нейния избор. Основно правило в работата ни в болница е, че трябва да дадем максимална възможност жените да се насладят на майчинството.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСЕЩАВА ЖЕНСКАТА КОНСУЛТАЦИЯ?

Бременността е физиологично състояние на жената, но въпреки това понякога
тя протича с усложнения, застрашаващи нормалното развитие на плода и здравето на майката. Ролята на женската консултация в АГ Център “LIVE“, както и в другите здравни заведения е ранното откриване на тези усложнения и адекватното поведение през цялата бременност. Ето защо непосещаването на женската консултация е риск, поемането на който е нещо немислимо за условията на днешното време.

Запиши час за консултация още днес

Напред