ДТК, Колпоскопия, Tестове за HPV

ДТК

Диатермокоагулация (ДТК) – лечение на измененията на маточната шийка с високоенергиен електрокаутер.

КОЛПОСКОПИЯ

Колпоскопия (от гръцки колпо = влагалище, скопия = наблюдавам) е рутинно гинекологично изследване, при което влагалището, шийката на матката и матката се наблюдават със специален микроскоп (колпоскоп), като увеличението може да е от 6 до 40 пъти. Процедурата е бърза, не е болезнена и се извършва без упойка. Методът е разработен през 1925 г. от Ханс Хинзелман.

Колпоскопията се използва за ранно разпознаване на предракови състояния, ракови процеси, както и за установяване на рак на шийката на матката при жените.

С нейна помощта се диагностицират изменения на матката и на лигавицата на шийката на матката:

  • тъканни дефекти
  • малки аденоми или нараствания
  • леки вътрешни кръвотечения

КАК СЕ ИЗВЪРШВА КОЛПОСКОПИЯТА?

Гинекологът поставя малък метален инструмент във влагалището (спекулум), с помощта на който влагалището леко се разтваря. Това дава възможност шийката на матката да бъде огледана добре. Лигавицата на шийката на матката се намазва с разредена оцетна киселина и след това с йодна тинктура. Обикновено клетките на лигавицата се оцветяват в кафеникаво. При атипични, променени клетки, например при злокачествено изменение или предраков процес, не се наблюдава кафяво оцветяване. 

Тези области се наричат йоднонегативни. Ако гинекологът забележи подобни области, които дават основание за подозрение за злокачествени промени, се прави цитонамазка на съмнителната тъкан и/или биопсия.

HPV ТЕСТОВЕ

КАКВО Е HPV?

HPV или Човешки папиломни вируси, са необвити, двойно- верижни ДНК вируси от семейството Papillomaviridae. Отделните HPV са класифицирани по типове с номера според реда на откриването им. Типовете се определят на базата на нуклеотидна последователност от специфични региони на генома. Всички HPV имат кръгова ДНК заградена от обвивка, съставена от белтъци.

Папиломните вируси предизвикват инфекция във вътрешните (базални) слоеве на епитела (покривната тъкан). След инфекция епителните клетки, които нормално не се делят, остават активни. Това може да доведе до нарушение на епителната тъкан (лезия).

Установени са около 100 типа HPV, над 40 от които инфектират гениталната област. Гениталните HPV типове се разделят според епидемиологичната им връзка с рака на маточната шийка. Инфекции с нискорискови типове могат да причинят доброкачествени или ниско-степенни цервикални клетъчни промени, генитални кондиломи и рецидивираща респираторна папиломатоза. Високорисковите типове HPV действат като канцерогени в развитието на цервикалния и други видове рак. Високорисковите типове HPV могат да предизвикат нискостепенни и високостепенни цервикални клетъчни промени.

HPV инфекциите са силно защитени от имунния отговор на гостоприемника им, тъй като са ограничени в епитела.

КАК СЕ ПРЕДАВА HPV?

Гениталната HPV инфекция се предава основно при генитален контакт, обикновено чрез полов акт. Във всички проучвания за разпространение и заболеваемост на HPV най- състоятелен предвестник за инфекция е степента на сексуалната активност, измерена най- вече с броя на сексуалните партньори ( през живота и понастоящем). Клинично проучване показва, че 14.3 % от жените на възраст 18- 25 години с един сексуален партньор през живота си, 22.3 % – с двама и 31.5 % с повече от трима сексуални партньора, имат HPV инфекция. Предаването на HPV чрез други видове генитален контакт без пенетрация ( като орално-генитален, мануално-генитален, генито-генитален) са описани, но те са по- слабо разпространени. Допълнителни рискови фактори за жените включват сексуалното поведение на партньора и имунния статус. По-рядко гениталната HPV инфекция може да се предава по несексуален път. Несексуални пътища на предаване на гениталната HPV инфекция включват предаване от майка на новородено.

Мнозинството HPV инфекции са преходни и безсимптомни и не причиняват клинични проблеми; 70 % от новите HPV инфекции преминават за една година, а приблизително 90 % – за 2 години. Средната продължителност на новите инфекции е 8 месеца. Продължителната инфекция с високорискови типове HPV е най- важният рисков фактор за цервикалните предракови състояния и инвазивния цервикален карцином. HPV 16 е по-онкогенен от другите високорискови HPV типове. Времето между началната HPV инфекция и развитието на цервикален рак е обикновено десетилетия. Много аспекти от естествения ход на HPV инфекцията не са ясни, като например ролята и продължителността на естествено придобития имунитет след HPV инфекция.

КАКВО ПРИЧИНЯВА HPV?

При мъжете в много редки случаи може да се развие рак на ануса или на пениса. Обикновено при тях се наблюдават кондиломи. Мъжете са преносители на инфекцията.

Инфекции с нискорискови типове ( например тип 6 и 11) могат да причинят доброкачествени или ниско-степенни цервикални клетъчни промени, генитални кондиломи. Високорисковите типове HPV действат като канцерогени в развитието на цервикалния и други видове рак. Високорисковите типове HPV, включващи тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69, 73 и 82, могат да предизвикат нискостепенни и високостепенни цервикални клетъчни промени. Високорискови HPV типове се откриват при 99 % от цервикалните карциноми, около 70 % от цервикалните карциноми по света се причиняват от типове 16 и 18. Инфекцията с високорискови типове HPV се счита за необходима, но недостатъчна за развитието на цервикален рак, тъй като много жени с такава инфекция не развиват рак.

Клиничните последици на HPV инфекцията включват цервикален рак, цервикални предракови състояния, други видове карциноми, анални и генитални кондиломи и рецидивираща респираторна папиломатоза.

КАК СЕ ВЗЕМА ПРОБА ЗА HPV ТЕСТ?

Пробата за HPV тест се взема от цервикалния канал. Това може да направи Вашият гинеколог или акушерка.

Материалът се взема с нежна четчица, така както се взема материал за цитонамазка. Това е абсолютно безболезнена процедура.

След това четчицата се поставя в контейнер, който съдържа транспортна среда. Така контейнера се изпраща в специализирана лаборатория за анализ.

ЗАЩО ТОЧНО HPV ТЕСТА HC2?

Причинно-следствената връзка вежду човешкия папиломен вирус (HPV) и рака на маточната шийка е установена през 1983 и 1984 година. За тези свои открития, Харалд цур Хаузен получи Нобелова награда за медицина през 2008.

В рамките на тези 27-28 години от първите публикации на проф. Цур Хаузен, съвременната медицина направи много-създаде ваксини срещу HPV, тестове за ранно откриване на хронична инфекция, глобални превантивни стратегии.

Тестът HC2 за HPV, въведен за пръв път от компанията Digene и разпространяван по настоящем от немския биотехнологичен гигант Qiagen, е най-широко прилаганият и най-изследван метод от многото възможности, които се предлагат днес. Той е СЕ маркиран и одобрен от FDA за профилактика, с него са проведени десетки клинични проучвания с оптимален резултат. Доказано е, че този тест е напълно конвертируем-т.е. резултатите от изследване в София могат да се анализират безпроблемно в Прага, Берлин, Вашингтон и обратното.

От медицинска гледна точка hc2 изследването има редица предимства. То посочва само онези пациенти, които имат наистина клинично значима хронична HPV инфекция. Именно това е и тестът, който се реимбурсира широко в европейската медицинска практика – защото е надежден, сигурен и относително евтин. Този тест се цитира в повечето научни статии, посветени на профилактиката на рака на маточната шийка. Не на последно място-той е напълно достъпен финансово, поема се при определени индикации от 3 доброволни здравно осигурителни фонда и може да бъде направен на практика във всички големи градове в страната.

Надеждността, качеството, възпроизводимостта и приемливата цена са основните достойноства на това изследване. Предпочетете него вместо анализ с неясно качество и висока цена.

Запиши час за консултация още днес

Напред