Акушерство

  • диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност;
  • консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност, раждането и послеродовия период;
  • преценка за начина на раждане към термина на бременността;
  • пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода с ехографски апарат с възможности за изследване в режим на 2d, 3d и 4d;
  • ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 11-14 г.с. чрез измерване на нухалната транслуценция, ностна костица и други показатели;
  • комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 11- 14 г.с;
  • ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез оценка на феталната морфология;
  • комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 15 – 20 г.с;
  • фетална ехокардиография (пренатална диагноза на вродените сърдечни аномалии на плода) в 22 – 24 г.с;
  • оценка на физиологията на плода и скрининг за плацентарна недостатъчност.

Запиши час за консултация още днес

Напред