Екип

Доц. д-р Мария Ангелова, дм

Образование
 • СОУ „Неофит Рилски“ Харманли 1989 г.
 • Тракийски Университет – Медицински факултет – Стара Загора, 1995 г.
 • Специализация в Университетска МБАЛ – Стара Загора 1999 – 2003 г.
 • Призната специалност по Акушерство и Гинекология – 2003 г. София
 • 28.10.2015 г. защитава докторска дисертация на тема „Роля на миниинвазивните ендоскопски методи за диагноза и лечение на репродуктивните проблеми“.
 • 17.02.2017 г – присъдена академична длъжност „ДОЦЕНТ“
Следдипломна квалификация
 • Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора, 2002 г.
 • Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Медицински университет, гр. София, 2000 г.
 • Колпоскопия – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора, 2002 г.
 • Фетална морфология, 3D/4D приложения; МЦ «Фемина», София, 2010 г.
 • Сертификат за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография, 2010 г.
 • Курс по гинекологична лапароскопия от единствения сертифициран център за ендоскопско обучение в източна Европа нa проф. Горчев в гр. Плевен, 2010 г.
 • Българо-немски форум по рискова бременност и перинатална ултразвукова диагностика, София, 2010 г.
 • Курс по УЗД, болница Шарите, Берлин, 2010 г.
 • Участие и сертификат от първия световен конгрес по офис хистероскопия и резектоскопия, Бари, Италия, 2011 г.
 • Курс по офис хистероскопия и резектоскопия, Бари, Италия, 2011 г.
 • Участие в 10-тия световен конгрес по фетална медицина, 26.06-30.06, 2011 г.
 • Основен курс по колпоскопия, София, 2012 г.
 • Участие и сертификат от X, XIII национален конгрес по стерилитет, България, 2012 г.
 • Участие и сертификат от 22-я световен конгрес по ултразвук в акушерството и гинекологията 2012 г. – гр. Копенхаген – Дания
 • Курс по фетална медицина – гр. Лондон 2015 г.
 • Участие и сертификат от световен конгрес по ултразвук в акушерството и гинекологията 2016 г. – гр. Рим – Италия
 • Участие и сертификат от участие в световен конгрес по ултразвук в акушерството и гинекологията 2017 г. – гр. Виена – Австрия
 • 28.10.2015 г. защитава докторска дисертация на тема „Роля на миниинвазивните ендоскопски методи за диагноза и лечение на репродуктивните проблеми“.
 • 17.02.2017 г. – присъдена академична длъжност ДОЦЕНТ
Член на:
 • Българско дружество по Акушерство и гинекология
 • Българско дружество по онкогинекология
 • Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията
 • Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве
 • Член на международната фондация по фетална медицина
 • Член на Световната Дружество по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията – ISUOG
Семейно положение
Омъжена, с едно дете
Чужди езици
Английски и руски

Сертификати и удостоверения

Виж повече

Бетина Митева

Студент по медицина

Паолина Панайотова

Акушерка