АГ ЦЕНТЪР “Live” - Д-р Мария Ангелова, акушер-гинеколог
   
     
  УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БРЕМЕННИ
 
  Ранна бременност
  Скрининг 11-13.6 г.с.
  Фетална морфология II тм
  Фетална морфология III тм
  3D и 4D eхография
  Фетална биометрия, Доплер
  Фетална ехокардиография
 
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
 
 
 
 
  Профилактичен гинекологичен преглед  
  Пълен гинекологичен преглед  
  Гинекологични
ултразвукови изследвания
 
  ДТК, Колпоскопия,
Tестове за HPV
 
 
ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ
 
 
 

Д-р Мария Ангелова Ангелова

Родена 1970 г.


Образование:

• СОУ "Неофит Рилски" Харманли 1989г.
• ТрУ – Медицински факултет – Стара Загора1995 г.
• Призната специалност по Акушерство и Гинекология – 2003 г. София
• Специализация в Университеска МБАЛ – Стара Загора 1999 – 2003 г.
• 17.2.2017г - присъдена академична длъжност ДОЦЕНТ


Следдипломна квалификация:

• Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора, 2002 г.
• Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Медицински университет, гр. София, 2000 г.
• Колпоскопия - Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора, 2002 г.
• Фетална морфология, 3D/4D приложения; МЦ «Фемина», София, 2010 г.
• Сертификат за ехографска диагностика и биохимичен скрининг, фетален доплер и фетална ехокардиография, 2010 г.
• Курс по гинекологична лапароскопия от единствения сертифициран център за ендоскопско обучение в източна Европа нa проф.Горчев в гр.Плевен, 2010 г.
• Българо-немски форум по рискова бременност и перинатална ултразвукова диагностика, София, 2010
• Курс по УЗД, болница Шарите, Берлин, 2010
• Сертификат за участие в първия световен конгрес по офис хистероскопия и резектоскопия, Бари, Италия, 2011
• Курс по офис хистероскопия и резектоскопия, Бари, Италия, 2011
• Участие в 10-тия световен конгрес по фетална медицина, 26-30 юни, 2011
• Основен курс по колпоскопия, София, 2012
• Сертификат за участие в X, XIII национален конгрес по стерилитет, България, 2012
• 28.X.2015 г. защитава дисертация на тема "Роля на миниинвазивните ендоскопски методи за диагноза и лечение на репродуктивните проблеми".
• 17.2.2017г - присъдена академична длъжност ДОЦЕНТ


СЕРТИФИКАТИ:

   
   
   
   
   
   
       


Член на:

• Българско дружество по Акушерство и гинекология
• Българско дружество по онкогинекология
• Българска асоциацияпо ултразвук в акушерството и гинекологията
• Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве
• Член на международната асоциaция по ултразвук в акушерството и гнекологията


Семейно положение:

Омъжена, с едно дете


Чужди езици:

Английски и руски

 
 

(C) Всички права запазени - АГ ЦЕНТЪР “Live” - Д-р Мария Ангелова, акушер-гинеколог, Стара Загора