АГ ЦЕНТЪР “Live” - Доц. Д-р Мария Ангелова, акушер-гинеколог
   
  ЕСТЕТИЧНА ГИНЕКОЛОГИЯ
  Лазерно лечение с CO2REIntima  
  Поставяне на филъри в интимната област  
  Лифтинг и лечение с мезоконци Aptos  
  Лифтинг с метода PRP  
 
     
  УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БРЕМЕННИ

 
  Ранна бременност
  Скрининг 11-13.6 г.с.
  Фетална морфология II тм
 

 
 
  Фетална морфология III тм
  3D и 4D eхография
  Фетална биометрия, Доплер
  Фетална ехокардиография
 
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
 
  Профилактичен гинекологичен преглед  
  Пълен гинекологичен преглед  
  Гинекологични
ултразвукови изследвания
 
  ДТК, Колпоскопия,
Tестове за HPV
 
 
ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ
 
 
 

Скрининг 11-13.6 г.с.

Целта е в този ранен срок на бременността, чрез комбинирани скринингови тестове да се изключат или диагностицират вродени структурни и хромозомни аномалии на плода.Това ни позволява, ако се установят отклонения от нормите, да се извършат допълнителни изследвания или при необходимост да се прекъсне бременността на този ранен етап.

• Ехографски скрининг І триместър - е високо-специализирано ултразвуково изследване за вродени структурни и хромозомни аномалии на плода в ранните срокове на бременността 11-13.6 г.с..

Оценяват се дължината на плода и основните маркери за хромозомни аномалии.

Към това се прави първата най-ранна оценка на анатомията на плода. На базата на това изследване се идентифицират 90% от съмнителните за синдрома на Даун и други хромозомни аномалии плодове.

• Биохимичен скрининг за хромозомни аномалии І триместър - в кръвта на майката се изследват два хормона с произход от плода и придатъците му ( бета-ЧХГ и РАРР-А ).

При изчисляване на индивидуалния риск се вземат предвид нивата на двата хормона, възрастта на бременната и оценените при ултразвуковия скрининг маркери и така се идентифицират около 95% от плодовете със синдрома на Даун.  

• Препоръчва се за всички бременни.

• Важно е да се спазва срока 11– 13.6 г.с.!

Пропуснат скриниг І триместър? Не се вълнувайте, имате шанс за комбинирано изследване в 15 - 20 г.с. → Фетална морфология с БХС ІІ-триместър (15-20г.с.)
• Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема) и при необходимост и трансвагинално (през влагалището) - за оценка на трудно достъпни за оглед през корема фетални структури.

• Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате протокол „Ехографски скрининг І триместър „ и при желание и непосредствено заявяване преди самия преглед и негов запис върху CD или DVD.

• Всяко отклонение от този комбиниран скрининг ще бъде подробно обсъдено с Вас.

• Наличието на едно или повече отклонения от нормата не значи, че плодът е болен! Това е само повод за допълнително инвазивно изследване (Хорионбиопсия или амниоцентеза) за 100% (99%) отхвърляне на хромозомна аномалия.

• Ако се диагностицира тежка структурна аномалия (несъвместима с живота) се обсъжда прекъсване на бременността.

• С ехографския скрининг І триместър не може да се оцени напълно анатомията на плода, т.к. плодът е още малък. Оптималния срок за оценка на анатомията на плода е 20-23 г.с. → Фетална морфология 20-23 г.с

 

(C) Всички права запазени - АГ ЦЕНТЪР “Live” - Доц. Д-р Мария Ангелова, акушер-гинеколог, Стара Загора