АГ ЦЕНТЪР “Live” - Доц. Д-р Мария Ангелова, акушер-гинеколог
   
     
  УЛТРАЗВУКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БРЕМЕННИ

 
  Ранна бременност
  Скрининг 11-13.6 г.с.
  Фетална морфология II тм
  Фетална морфология III тм
  3D и 4D eхография
  Фетална биометрия, Доплер
  Фетална ехокардиография
 
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
 

 
 
 
  Профилактичен гинекологичен преглед  
  Пълен гинекологичен преглед  
  Гинекологични
ултразвукови изследвания
 
  ДТК, Колпоскопия,
Tестове за HPV
 
 
ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ
 
 
 

Фетална ехокардиография

Това е високо специализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода с цел изключване или диагностициране на вродени сърдечни аномалии (ВСА).

ВСА се срещат в около 4-13 на 1000 живородени. Около половината от тях са тежки (несъвместими с живота) или свързани с висок оперативен риск. Останалата половина са с различна тежест, които налагат оперативна корекция след раждането в оптимални срокове (в зависимост от тежестта на порока). Затова те заемат водеща позиция като причина за перинаталната смъртност. Освен това, някои ВСА се съчетават с хромозомни аномалии.

Пренаталната диагностика на вродените сърдечни аномалии би предотвратила част от усложненията, свързани с късната диагноза.

За оценка на феталното сърце се използва целият арсенал от ултразвукови технологии: 2D-ехокардиография, 3 и 4D-ехокардиография (STIC), доплерехокардиография, М-mode.

• Скрининг фетална ехокардиография - извършва се на всички бременни като част от специализираните изследвания - Ехографски скрининг І триместър и Фетална морфология ІІ-триместър.

• При определени обстоятелства се предлага разширена фетална ехокардиография (специализирано изследване, което се извършва от детски кардиолог).

Разширена фетална ехокардиография

• Извършва се от детски кардиолог.

• Оптимални срокове: 20-24 г.с..

• Изследването задължително се документира, като веднага след него получавате протокол „Фетална ехокардиография”.

• Всяко отклонение от прегледа „ Фетална ехокардиография ” ще бъде подробно обсъдено с Вас.

• Някои вродени сърдечни аномалии могат да бъдат диагностицирани само след раждането!

 

(C) Всички права запазени - АГ ЦЕНТЪР “Live” - Доц. Д-р Мария Ангелова, акушер-гинеколог, Стара Загора